Sectorul 6 o să aibă o instituție care va gestiona parcările, spațiile comerciale și piețele

Consiliul Local Sector 6 a adoptat, în şedinţa de joi, o hotărâre privind înfiinţarea unei administraţii care să eficientizeze valorificarea parcărilor şi a spaţiilor comerciale, informează Agerpres.

„Se solicită Consiliului General al Municipiului Bucureşti împuternicirea expresă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei instituţii publice de interes local, denumită Administraţia Comercială Sector 6, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Sectorului 6”, prevede hotărârea adoptată cu 18 voturi „pentru” şi 8 „împotrivă”.

Finanţarea se va face din venituri proprii provenite din taxe, tarife, chirii, cote de asociere, redevenţe din concesiuni şi subvenţii acordate de la bugetul local.

Potrivit raportului de specialitate, prin înfiinţarea Administraţiei Comerciale Sector 6 se urmăreşte eficientizarea gestionării, administrării şi valorificării parcărilor din Sectorul 6, spaţiilor comerciale, pieţelor, zonelor dedicate publicităţii şi afişajului aflate în proprietatea sau în administrarea Sectorului 6, precum şi dezvoltarea unui comerţ civilizat şi unitar în toate zonele publice.

Administraţia Comercială Sector 6 va avea ca obiectiv principal creşterea capacităţii de autofinanţare a autorităţii locale şi reducerea gradului de dependenţă faţă de bugetul centralizat al statului, va dezvolta legături şi colaborare între actorii economici şi autoritatea locală.

Instituţia va asigura administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti din Sectorul 6 cu specific comercial, va administra, moderniza şi organiza pieţele, complexurile agroalimentare, târgurile şi bazarurile, va gestiona, va realiza lucrări de reparaţii şi va amenaja parcări, va propune în scopul înfiinţării noi zone pentru spaţii comerciale şi pieţe, pentru parcări, precum şi pentru orice alte evenimente şi activităţi cu specific comercial, va administra, dezvolta şi moderniza unităţile locative.