În conformitate cu procedura,  criteriile în baza cărora se repartizează locuinţele sociale şi locuinţele de necesitate sunt revăzute şi stabilite anual de către Consiliul Local al Sectorului 1. Autorităţile au elaborat un proiect de hotărâre de consiliu prin care sunt stabilite modificările. Documentul este pus în dezbatere publică pe site-ul primăriei, iar propunerile pot fi făcute până la finalul lunii aprilie, conform Mediafax.

„În acest sens se impune adoptarea unei hotărâri în baza căreia să fie stabilite, în detaliu, condiţiile ce trebuie îndeplinite de solicitanţi, pentru a putea beneficia de o locuinţă, precum şi criteriile de departajare prin punctaj, în baza cărora să se realizeze o evaluare cât mai corectă a situaţiei locative a solicitanţilor.Trebuie subliniat că prin condiţiile stabilite s-a urmărit a nu fi luate în evidenţă persoanele care deţin în proprietate o locuinţă, cele care au înstrăinat o locuinţă după data de 1 ianuarie 1990, cele care au beneficiat de sprijinul statului în credite şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe precum şi cele care deţin, în calitate de chiriaş, o altă locuinţă”, au anunţat reprezentanţii Primăriei Sectorului 1. (Sursa: www.adevarul.ro).