Conform Legii 346 din iulie 2004, ”principalele proiecte de acte normative cu impact asupra mediului de afaceri vor fi supuse de iniţiatori, înainte de a fi transmise spre avizare, analizei Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii”.

Conform aceleiaşi legi, evaluarea se realizează prin aplicarea Testului IMM, care trebuie efectuat de iniţiatorul actului normativ înainte de demararea procesului de avizare a acestuia. Testul IMM constă în efectuarea unui sondaj cu privire la potenţialele efecte generate în activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii de introducerea noilor reglementări. Evaluarea rezultatelor Testului trebuie să conducă apoi la identificarea corecţiilor necesare în procesul de definitivare a proiectului de act normativ.

De altfel, inclusiv în Expunerea de motive a proiectului de lege se menţionează că ”prezentul act normativ necesită avizul Grupului pentru evaluarea impactului economic al actelor normative asupra întreprinderilor mici şi mijlocii”, ceea ce în final nu s-a mai întâmplat.

Având în vedere nerespectarea procedurii legale, ca şi practica generală a Curţii Constituţionale în astfel de situaţii, există riscul ca la final legea să aibă vicii de neconstituţionalitate, ceea ce ar conduce la reluarea întregului proces de adoptare.